Trafik Kazalarında Maddi Tazminat

Trafik kazalarında araçlara gelen hasarın ve zararın tazminini belirleyebilmek için öncelikle aracın kaza öncesi durumunu belgeleyen resmi bir belge gereklidir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davaları, herhangi bir sebepten ötürü evliliğini devam ettiremeyen ve kendi aralarında anlaşmayı sağlayamayan çiftlerin başvurduğu bir boşanma davasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların anlaşarak boşandıkları davalardır. Anlaşmalar sıkı şartlara bağlı kalmaksızın bazı konularda hakim müdahalesi uygulanabilmektedir. Örneğin çocukların velayetinin

Avukat Tutmanın Avantajları Nelerdir?

Ceza davaları söz konusu olduğu zaman avukatların önemi bir kez daha belli olmaktadır. Sanıklar, hürriyeti bağlayıcı ceza alma ihtimali bulunan

Barodan Avukat Nasıl Talep Edilir?

Hakkını arayabilmek adına hukuksal yollara başvurmak zorunda kalan ancak maddi durumları yeterli olmayan vatandaşlar için Türkiye Barolar Birliği avukatlık hizmetlerinden

Sağlık Hukuku

Sağlık Kanunu; Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenler. Sağlık Kanunu, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, ülkemiz için genç bir hukuk dalıdır. Tüketici hukukunun amacı, tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumaktır. Aydınlatıcı, eğitici,

Medeni Hukuk

Özel hukuk içerisinde yer alan en kapsamlı dalı medeni hukuk oluşturur. İnsan, henüz doğmadan anne karnındayken medeni hukukun düzenlemeleri ile

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, özel hukuk dalıdır. Borç ilişkilerini düzenler. Borç ilişkisinin başlaması, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sona ermesini bağlar. Borçlar hukuku

Ticaret Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, ticari faaliyetler sonucu doğan ticari ilişkiler ile ilgili uyuşmazlıkları, ticari ilişkileri düzenler. İnsanlar arasındaki borç ilişkileri ticari