Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, ülkemiz için genç bir hukuk dalıdır. Tüketici hukukunun amacı, tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını korumaktır. Aydınlatıcı, eğitici, zararları tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlem almak, gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmektir. Toplumda tüketici bilincinin oluşturulması bu bilincin yaygınlaştırılması, hedeflenir.

Tüketici bilincinin yaygınlaşması ile birlikte bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Tüketici hukuku, son dönemde bir çok avukatın uzmanlaşmak istediğini, uzmanlaştığı bir dal haline gelmiştir.

Tüketici hukuku, tüketiciyi; bir malı veya hizmeti ticari ya da mesleki kullanım dışında alan, kullanan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Tacirler, tüketici sayılmazlar. Bir mal ya da hizmeti ticari olarak alanlar tüketici olarak değerlendirilmez.

Tüketici hukukunda, taraflardan biri tüketici kabul ediliyorsa, konu tüketici hukukunda değerlendirilebilir demektir. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve hizmetler ile ilgili olan sözleşmeler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunur.

Herkesi Haberdar Et

İletişim Kur

Bize Ulaş