Trafik Kazalarında Maddi Tazminat

Trafik kazalarında araçlara gelen hasarın ve zararın tazminini belirleyebilmek için öncelikle aracın kaza öncesi durumunu belgeleyen resmi bir belge gereklidir. Davaya dahil olan aracın kaza sonrasındaki meydana gelen hasarı tespit edildikten sonra tespit edilmiş olan bedel tazminatı belirlemektedir.

Yaşanılan kazada kişilerin yaralanmaları sonucu ilerleyen dönemlerde iş ve sosyal yaşamlarında birtakım sıkıntılar da yaşayabilmesi söz konusudur. Örneğin bir trafik kazasında parmaklarını kaybeden bir avukat, mesleğini usulüne uygun olarak icra edemediğinden dolayı bu durum kazancına ve hayatına etki edebilmektedir. Bu durumda kazancı ve yaşadığı yere göre gerekli tazminat hesapları tekrar düzenlenmektedir.

Kişilerin çalışma yaşamlarının kısmen etkilenmesi ya da tamamen çalışamaz duruma gelmeleri gibi durumlarda farklı hesaplamalar uygulanmaktadır.

Ölüm ile Sonuçlanan Kazalarda Neler Yapılır?

Hastane ve protez giderleri için davalar da bulunmaktadır. Böylelikle kaza sonrasında vücudun bütünlüğünde herhangi bir eksiklik bulunan kişilerin protez ve tedavi masrafları tazminat davasından talep edilmektedir.

Trafik kazalarında ölüm ile sonuçlanan durumlar bulunuyor ise kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu davayı açarak, kazada ölmüş olan kişinin hayat boyu elde edebileceği geliri pay oranında bildirebilmektedir.

Ölen kişilerin yakınları da kazadaki ölümden sonra maddi talepler ile birlikte manevi tazminat davaları da açabilmektedirler. Bu yüzden maddi ve manevi tazminat davaları için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmalı ve bu konuda profesyonel avukatlık hizmetleri alınmalıdır.

Herkesi Haberdar Et

İletişim Kur

Bize Ulaş