Avukat tutmak zorunluluk mudur?

Elbette ki avukat tutmak bir çok durumda yasal bir zorunluluk değildir. Ancak, hukukun hangi alanında olursa olsun haklılığın kanıtlanması, mağduriyetin ispatı için profesyonel yardım almak, dolayısıyla avukat tutmak zarurettir. 18 yaşından küçük olan şüphelilerin ve ceza üst sınırı 5 yılın üzerinde olan suçlamayla karşı karşıya olanların avukat istememe hakkı yoktur. Bu durumda kişi ya kendi avukatını çağırır, ya istediği bir avukatla anlaşır ya da baro kendisine bir avukat tayin eder.

Herhangi bir konuda davaya konu olunduğunda mağdur ya da şüpheli olun, hukukun tüm konularını, kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, içtihatları avukat olmayanların tüm yönleriyle bilmeleri zordur. Bu nedenle de avukat yardımı önem kazanır.

Kişi, bir suçlama ile karşılaştığında, hakkında bir suç isnat edildiğinde bu nedenle kolluk güçlerince gözaltına alınma, ifadesine başvurulması gibi durumlarda avukat tutma, var olan avukatını çağırma, avukatı olmadan konuşmama hakkına sahiptir. Kişi, böyle bir durumla karşılaştığında devletin kendisine bir avukat tayin etmesini de isteyebilir.

Avukatlık ücreti ne kadardır?

Avukatlık bir serbest meslektir. Bu nedenle de ücretlerini serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Avukatlık ücretlerinde net bir fiyat tarifesi bulunmaz. Avukata ücret ödenmesi yasal bir zorunluluktur. Avukat ile müvekkili arasında bir sözleşme yapılır. Bu sözleşmede yazılan ücret ödenmek zorundadır. Avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olamaz. Bu da demek oluyor ki avukatlık ücretinin bir alt sınırı vardır. Ancak, üst sınırı yoktur. Buradan hareketle aynı dava için her avukat farklı bir ücret talep edebilir.

Avukatlık ücreti nasıl belirlenir?

Avukatlık ücreti, avukat ile müvekkili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. Herhangi bir sözleşme yapılmadığı takdirde, Türkiye Barolar Birliği’nin asgari ücret tarifesi esas alınabilir. Avukatlık ücretine, dava harçları, tebligat, keşif, bilirkişi gibi masraflar ile avukatın iş takibinde harcadığı yol, konaklama gibi masraflar dahil değildir.

Davanın kaybedilmesi durumunda avukata ödenen ücretin iadesi istenemez.

E-posta veya telefon ile sorularıma yanıt alabilir miyim?

Forum Hukuk olarak, e-posta ya da telefonla ileteceğiniz sorularınıza yanıt alabilirsiniz. elbette bu bilgiler kısa ve genel amaçlı olacaktır. Detaylı bir danışmanlık için, danışmanlık hizmetini almalısınız. Avukatlık Yasası, Meslek Kuralları gereğince danışmanlık ücrete tabi bir hizmettir. Asgari Ücret Tarifesinde danışmanlık ile ilgili de ücretlendirmeler bulunur.

Ayrıca telefon ya da e-mail ile yapılacak olan bilgilendirme yüz yüze görüşme kadar faydalı olmayabilir. Bu nedenle, tüm danışmak istediğiniz konularla ilgili olarak yüz yüze görüşmek için randevu alabilirsiniz.

Vekaletname nasıl çıkarılır?

Vekaletname, avukatınızın sizi temsil edebilmesi için Noter aracılığıyla verdiğiniz bir yetki belgesidir.

Bir avukat için vekaletname çıkartmak istediğinizde Noter Bürosuna, nüfus cüzdanı ya da pasaportunuz ile birlikte başvurmanız gerekir. Avukatınızın bilgilerini Notere yetkilisine vererek, vekaletname hazırlata bilirsiniz.

Vekaletnamede hangi hususların bulunacağını, avukatınızın size hangi konularda temsil edeceğini tek tek belirtebilirsiniz. Ya da noterlerde genellikle hazır halde bulunan genel bir vekaletname çıkartılabilir.

Dava ne zaman sonuçlanır?

Açılan bir davanın, hangi konuyu kapsarsa kapsasın ne zaman sonuçlanacağını kestirmek güçtür. Mahkemelerin davaları ne zaman sonlandıracağını dair bir zorunlulukları yoktur. Davanın süresi, o davanın içeriğine, davanın görüldüğü mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişir. Adalet Bakanlığı’nın istatistik verilerine göre Türkiye’de bir davanın ortalama sonuçlanma süresi 202 gün olarak belirtilmiştir.

En hızlı boşanma süreci nedir?

Boşanma davalarında hakimin en hızlı karar verdiği durumlar karı ve kocanın anlaştığı, anlaşmalı boşanma olarak adlandırılan durumlarda söz konusudur. Boşanmak isteyen çift, her konuda anlaştığı taktirde boşanma ilk duruşmada da gerçekleşebilir. Ancak, iki taraf arasında bir çekişme, anlaşamama durumu varsa, dava uzayacaktır.

Nasıl anlaşmalı boşanırım?

En az 1 yıldır evli olan karı ve kocanın, varsa 18 yaşından küçük çocuklarının velayeti, edinilmiş malların paylaşımı, nafaka, tazminat, ziynet eşyaları gibi tüm konularda anlaşmaya varmaları durumunda anlaşmalı evlilik gerçekleşebilir. Bunun için eşler orak bir dilekçe hazırlayarak, imzaladıkları anlaşma protokolünü de bu dilekçeye ekleyerek boşanma davasını açıp, kısa sürede sonuç alabilirler.

Anlaşmalı evliliğin gerçekleşmesi için en önemli şart, evliliğin en az 1 yıldır sürüyor olması ve tarafların protokol imzalayarak ortak bir dilekçeye imza atmalarıdır.

Evliliği bir yıldan az süren çiftler, şiddetli geçimsizlik iddiasıyla, çekişmeli boşanma davası açabilirler.

Anlaşmalı boşanmada, her iki tarafından hakim huzurunda nalmış olduklarını tekrar etmeleri gerekir. Aksi halde, anlaşmalı boşanma hükmü uygulanamaz. Bu durum için her iki tarafın da mahkemede hazır bulunmaları avukatları olsa dahi kendilerinin duruşma salonuna gelip hakime anlaştıklarını beyan etmeleri önemlidir.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Yargıtay’ın da kabul ettiği boşanma nedenleri arasında en sık rastlananlar şöyle sıralanabilir;

 • Eşinin fiziki özellikleri ile dalga geçmek,
 • Eşini beğenmediğini söylemek,
 • Aşağılayıcı davranışlarda bulunmak,
 • Küçük düşürme,
 • Aile sırlarını açıklamak,
 • Dedikodu çıkarma,
 • İftira etme,
 • Hırsızlık yapma,
 • Çocuğun kendisinden olmadığı iddia etmek,
 • Hırsızlık yapmakla suçlamak,
 • Kız çıkmadı demek,
 • Kötü yolda olduğunu iddia etmek,
 • Sadakatsiz olduğunu iddia etmek,
 • Sapık ilişki ile suçlama,
 • İktidarsızlıkla suçlama,
 • Güven sarsıcı davranış ile suçlama,
 • Başkasını sevdiğini söyleme,
 • Eşini sevmediğini söyleme,
 • Zorla evlendirildiğini söyleme,
 • Başkası ile evleneceğini söyleme,
 • Eşinden sıkıldığını söyleme,
 • Eşinden soğuduğunu söyleme,
 • Eşini istemediğini söyleme,
 • Eşine ısınamadığını söyleme,
 • Baskıcı davranma,
 • Aşırı kıskançlık gösterme,
 • Çocukları ile görüştürmeme,
 • Ailesi ile görüştürmeme,
 • Komşuları ile görüştürmeme,
 • Eşinin ailesinin eve gelip gitmesini istememe,
 • Eşini , çocuklarını ve/veya ailesini tehdit etme,
 • Eşini , ailesinin veya akrabalarının yanına bırakma,
 • Eşini eve almama,
 • Evin kilidini değiştirme,
 • Eşini ve/veya ailesini evden kovma,
 • Eşini yurtdışına yanında götürmemek,
 • Üvey çocuğa kötü davranma,
 • Korkutma,
 • Sebep olmaksızın intihara teşebbüs etme,
 • Eşinin veya çocuğunun hastalığı ile ilgilenmeme,
 • Evin ihtiyaçları ile ilgilenmeme,
 • Evi sık sık terk etme,
 • Bazı geceler eve gelmeme,
 • Hasta olan eşin tedaviden olmaktan kaçınması,
 • Beden temizliğine özen göstermemek,
 • Ev temizliğine özen göstermemek,
 • Bağımsız ev sağlamama,
 • Eve icra getirme,
 • Ailenin ekonomisini bozacak şekilde borçlanma,
 • Erkeğin haklı bir sebebi olmadan çalışmaması,
 • Kadının haklı bir sebebi olmadan temizlik yapamaması,
 • Eşini, kendi ailesi ile birlikte oturmaya zorlamak,
 • Eve haciz getirme,
 • Kumar oynama,
 • Borçlarını ödeyememe,
 • Ayrı yaşama,
 • Evin geçimini sağlamama,
 • Diğer eşin cebinden habersiz para alınması,
 • Eşini zorla çalıştırma,
 • Eşini çalıştırmama,
 • Eşinin işten çıkarılmasını sağlama,
 • Cinsel ilişki kuramama,
 • Cinsel ilişkiye yanaşmama,
 • Doğal olmayan yollardan cinsel ilişki kurma,
 • Zorla cinsel ilişki kurma,
 • Aşırı derecede cinsel ilişki kurma,
 • Eşlerin cinsel konuları hakkında dedikodu yapmaları,
 • Cinsel yetersizliği açıklama,
 • Eşini satacağını açıklama,
 • Cinsel suçlamalarda bulunma,
 • Üvey kızını taciz etme,
 • Başkasıyla evlendiğini bildirme,
 • İstenmeyen kişilerle arkadaşlık etme,
 • Telefon, internet veya diğer iletişim araçlarıyla güven sarsıcı davranışlarda bulunma,
 • Başkasıyla yaşama,
 • Eve başkasını alma,
 • Evlilik dışı çocuğu yapma,
 • Başka ilişkilerini anlatmak,
 • Sadakatsizliğini açıklama,
 • Başkasıyla cinsel ilişki yaşama,
 • Eşini, çocuklarını, akrabalarını dövmek,
 • Eşlerin dövüşmesi,
 • Çocuğuyla birlikte diğer eşin dövülmesi,
 • Eşlerden birinin ailesi ile birlikte diğer eşe saldırması veya dövmesi,
 • Eşlerden birinin diğer eşin dövülmesine ses çıkarmaması,
 • Eşlerden birinin diğerini yaralaması,
 • Eşlerden birinin diğerini kilitlemesi,
 • Ev eşyasına zarar verme,
 • Yangın çıkartma,
 • Ortak konutun elektriğini kesme,
 • İşyerine zarar verme,
 • Araca zarar verme,
 • Konutta zarar verme,
 • Diğer eşin rızasına aykırı olarak zorla altınların alınması veya çocuğun rızaya aykırı olarak götürülmesi,
 • Uyuşturucu kullanma,
 • Aşırı içki kullanma,
 • Hastalığı için doktora yerine üfürükçüye gitme,
 • Eşinin ailesiyle görüşmesini engellemek amacıyla ev telefonuna şifre koyma,
 • Boşanma sebebi olacak sözlerin, fiillerin veya olayların telefonundaki kısa mesaj (sms) kayıtlarında yer alması,
 • Televizyona çıkarak aile sırlarını açıklama,
 • Fotoğraflarda aykırı ve sıra dışı davranış ve görüntülerin bulunması,
 • Boşanma sebebi olacak sözlerin, fiillerin veya olayların mektup ile yazılması.