Sağlık Hukuku

Sağlık Kanunu; Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenler. Sağlık Kanunu, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsar.

Sağlık Hukuku, sağlık hizmetlerinin işleyişi, uygulanması, ve uygulanması sırasında çıkabilecek sorunların çözümünde geçerli olan hukuk kuralları bütünüdür. Sağlık hakkı da sağlık hukuku çerçevesinde değerlendirilmektedir. Sağlık hukuku, bir yandan da Tıp Hukuku olarak bilinir bu nedenle de sağlık hukuku; tıbbın tüm dalları ile hukukun ceza, hukuk ve idare alanları, işletme ve sigortacılık bölümleri, ekonomisi gibi alanlarıyla çıkabilecek sorunların çözümünde devreye girer.

Anayasamızda, yaşam hakkının en temel unsurlarından biri olarak sağlık hakkı güvence altına alınmıştır.

Hasta hakları da, sağlık hukukunun temel unsurları içerisinde yer alır. İnsanlar sağlık hizmetlerinden faydalanırken, ‘Beden bütünlüğünün korunması’ ve ‘yaşama’ haklarına sahiptir. Doktor, hastaya verdiği zararlardan dolayı yasalar karşısında sağlık hukuku kapsamında sorumlu tutulur.

Sağlık hukuku, hastanın yanı sıra hekimin ve sağlık çalışanlarının da haklarını korur. oluşacak anlaşmazlıklarda tarafların mağdur olmamaları için sağlık hukuku hükümleri uygulanır.

Herkesi Haberdar Et

İletişim Kur

Bize Ulaş