Medeni Hukuk

Özel hukuk içerisinde yer alan en kapsamlı dalı medeni hukuk oluşturur. İnsan, henüz doğmadan anne karnındayken medeni hukukun düzenlemeleri ile ilgili haklara sahiptir. Medeni hukuk; bu yönüyle henüz doğmadan başlayan ve ölüme tek süren insanların hangi hüküm ve kurallara uyması gerektiği, tüm faaliyet ve davranışlarını kapsar. Tüm insanlar, yaşamları boyunca medeni hukuk kurallarına uymakla yükümlüdür.

İnsanların doğumundan ölümüne kadar geçen sürede yaptıkları ve kurdukları ilişkiler medeni hukuk kapsamında yer alır. İnsanların doğumu, 18 yaşını doldurarak reşit olması, ikamet etmesi, nişanlanması ve evlenmesi, gayrimenkul sahibi olması, ölmesi ve daha pek çok yaşamsal faaliyeti yasalar karşısında medeni hukuk ilişkisidir. İnsanların medeni hukuk ile olan ilişkisi doğumdan önce başladığı gibi, ölümden sonra de miras paylaşımı ile devam eder.

Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku medeni hukukun alt dallarını oluşturur.

Medeni hukuk, dürüstlük ilkesini de ifade eder. İyi niyet ve kötü niyet ayrımını net bir şekilde ortaya koyar. Medeni Hukuk, iddia sahibinin iddiasını kanıtlaması zorunluluğunu da açıkça belirtir.

Medeni hukukta tüzel kişiler, kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri diye ikiye ayrılır.

Herkesi Haberdar Et

İletişim Kur

Bize Ulaş