Faturanın Delil Niteliği

Fatura; yasalara göre her türlü ticari alışverişte, ödemede, mal ya da hizmeti satanın düzenlemek zorunda olduğu, mal ya da hizmeti alanın da, talep etmek ve almak zorunda olduğu belgedir. Fatura üzerinde ürün ya da hizmetin sağlandığı firmanın ticari ismi, alım satımın yapıldığı tarih, ürün ya da hizmetin cinsi, miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyatı, alıcının adı soyadı ya da ticari ismi yazılmış, hesap pusulası, belgedir. Fatura yasalara göre düzenlenmiş ve yasal olan bir belgedir.

Delil; hedeflenen gerçeğe ulaşmak için elde bulundurulan, bulundurulmak istenen iz, emare, belge, veri vb. dir. Kanıt olarak da adlandırılır. Hukukta, davadaki her iki tarafından kendi haklılıklarını ispat için kullandıkları eşya, iz, emare, belge, veri, iz vb. oluşur.

Hukukta fatura, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlendirilir. Fatura kesilmesi de alınması da bu kanunlara göre gerçekleşir. Fatura kesilmesi, herhangi bir dava, inceleme, soruşturma aşamasında faturayı kesenin kayıtlarını ticaretini belgelendirilmesine yarar. Bunun yanı sıra alıcı ve satıcı arasındaki ticari ilişkinin gerçekleştirildiği yönünde de yasal bir belgedir.

Faturanın yasal bir hale dönüşmesi Türk Ticaret Kanunu’nun 21’inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hem fatura kesen hem de alan tarafından bilinmelidir. Fatura kesen ticari kişi olarak, faturayı alan da ticari bir iş yapıyorsa her ikisi birden yasalar karşısında basiretli olarak kabul edilir. Bu durumda her iki taraf da bu kanunları, konuları biliyor kabul edilir. ‘Bilmiyordum’ diye bir savunma kabul edilmeyebilir.

21’inci maddeye göre; her türlü mal, hizmet alım satımını gerçekleşmesi durumunda, mal ya da hizmeti alan kişi, tacirden fatura kesmesini, bedelini ödediyse de bunun fatura da belirtilmesini isteyebilir. Faturayı alan, 8 gün içerisinde faturanın içeriği hakkında itirazda bulunma hakkına sahiptir. Aksi takdirde faturada yazan içeriği kabul etmiş sayılır.

Telefon, telgraf gibi herhangi bir iletişim veya bilişim yoluyla teknik araçla ya da sözle yapılan sözleşmenin, açıklamanın, içeriğini doğrulayan bir yazı karşı tarafa gönderilebilir. Bu durumda, yazıyı alan kişi, yazıyı aldıktan itibaren 8 gün içerisinde, itiraz edebilir. Aksi takdirde, teyit mektubunun yapılan sözleşmeye ya da açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş olur.

İrsaliye faturası kullanımında ise, malın tesliminde, malı teslim alan kişi tarafından isim ve TC Kimlik Numarası belirtilerek imzalanması gerekir. Araç ile teslim edilen mallarda araç plakası da imzada belirtilmelidir. Fatura mal teslimiyle birlikte malı alana teslim edilmeli, bir kopyasının alındığına dair de iki tarafça da imza altına alınmalıdır. İrsaliye faturası ile teslim edilen malın karşılığı olarak fatura posta yoluyla İadeli Taahhütlü olarak posta yoluyla da gönderilebilir. Bu durumda gönderi belgesi mutlaka saklanmalıdır.

Yargıtay kararlarında da faturayı alan kişinin, faturayı aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde itiraz etme hakkı bulunduğu, itiraz olmamışsa, fatura içeriğinin kabul edildiği belirtilir. Alıcı ve satıcı arasında yazılı bir sözleşme yoksa, faturaya da 8 gün içinde itiraz edilmediyse, fatura 8 gün sonra yazılı bir delil kazanır.

Dolayısıyla Yargıtay kararları gereğince fatura, mal ya da hizmet alımı, satımı konusunda yazılı bir delil olarak kabul edilir.

Faturada yazan borcu, faturada yazan borçlu ödemezse, alacaklı taraf faturayı delil olarak göstererek, faturaya dayalı ilamsız icra takibi ile alacağını tahsil oyluna gidebilir.

 

Herkesi Haberdar Et

İletişim Kur

Bize Ulaş