Ceza Hukuku

Ceza hukuku; suçu ve cezayı içeren kavramları inceler. Kamu Hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukukları olarak iki ana kategoriye ayrılır.

Genel Ceza Hukuku; suçun maddi ve manevi unsurlarıyla tanımını içerir. Ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi tüm suçları içiren genel ilkeler ve teoriler genel ceza hukuku alanlarıdır.

Özel ceza hukuku ise; ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin tanımının yapılması, kapsam ve sınırlarının belirlenmesi, birbirinden ayrılan yönleri ile bu suçlar için öngörülen cezaları içerir.

Ceza Hukukunun temel görevi toplumsal barışı sağlamaktır. Ceza hukukunun işleyişi iki temel kategoriye ayrılır.

Bunların ilki, Suçun işlenmesinin kesin tespiti ile yapılan cezalandırılmadır. İkincisi ise cezalandırma sırasında toplumu koruma işlevidir.

Türk ceza Kanunu’na göre ceza kanunlarının amaçları şöyle sıralanır;

Kişi hak ve özgürlüklerini korumak. Kamu düzenini ve güvenliğini korumak. Hukuk devletini korumak. Kamu sağlığını ve çevreyi korumak. Toplum barışını korumak ve Suç işlenmesini önlemek.

Caza hukukunun temeli, suçlu ve mağdur arasındaki çıkar ilişkisi değil, suçlu ile devlet – kamu arasındaki cezalandırma yetkisinin kullanımıdır.

 

 

Herkesi Haberdar Et

İletişim Kur

Bize Ulaş