Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, özel hukuk dalıdır. Borç ilişkilerini düzenler. Borç ilişkisinin başlaması, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sona ermesini bağlar. Borçlar hukuku hükümleri için iki taraf bulunur. Bunlar, borçlu ve alacaklı taraftır.

Borç, bir kişinin bir başka kişiye karşı yükümlülüğünü yerine getirmeme durumudur. Borç ilişkisi iki taraf arasındaki hukuki bir bağdır. Bu durumda taraflardan biri borçludur. Borçlu taraf, alacaklısına bir şeyi verme, yapma, yapmamayı yerine getirmek borcunu üstlenir. Diğer taraf ise alacaklı olur. Alacaklı, borçlunun borcuna konu olan edimi yerine getirmesini isteme hakkına sahiptir. Edim, her anlamda borçlunun borcuna denir.

Borç genellikle bir alım satım karşısında satış bedelinin ödenmemesi durumunu içerir. Tüm bireyler arasındaki borç ilişkisini borçlar hukuku düzenler. Borçlar Kanunu ile düzenlenmiş bir hukuktur.

Borçlar Hukuku, genel hükümler ve özel hükümler olarak iki ayrı kapsamda hükümler içerir. Genel Hükümler; borcun doğmasıyla birlikte, borcun hükümlerine uyulmaması, borcun iflas ve icra ile alınmasına kadar geçen süreyi ve ilişkileri kapsar.

Özel Hükümler ise; daha detaylı değerlendirmeler içeren vekalet, kefalet, kira, hizmet gibi kavramları içerir.

Herkesi Haberdar Et

İletişim Kur

Bize Ulaş