Bilişim Hukuku

Bilgisayarın, internetin insan hayatında oldukça geniş ve hemen her alanda yer almaya başlamasıyla birlikte Bilişim Hukuku da ortaya çıkmıştır. İnternet ya da bilgisayar üzerinde sayısal verilerle bilgi veri paylaşımı olur. Bu sayısal bilginin paylaşımını düzenleyen hukuk dalı da Bilişim Hukukunu oluşturur.

Teknolojinin ve bilginin kötü amaçlı kullanımı, insanlara zarar vermesi gibi durumları engellemek için bilişim hukuku ortaya çıkmıştır. Bilişim suçları Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bilgisayarın, internetin kötüye kullanımını önlemek için bilişim hukuku yaptırımları var olmuştur.

Bilişim suçlarını kapsamı Birleşmiş Milletler Komisyonu ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanmıştır. Genel olarak bilişim suçları; herhangi bir bilgisayar sistemine yata bu sistemin servislerine izinsiz ve yetkisiz olarak girmek, girmeye çalışmak, hacker’lık bilişim suçu olarak değerlendirilir. Bilgisayar sistemlerini dinlemeye, izlemeye yönelik girişimler de bilişim suçu kapsamında yer alır. Bilgisayar kullanılarak yapılan her türlü dolandırıcılık da bilişim suçudur. Sahtecilik yapmak, bilgisayar yazılımlarını, programlarını izinsiz kullanmak da bilişim suçunu oluşturur. Bilgisayar iletişimi ile hakaret, pornografi içiren yayınlar, kanunlara aykırı olan yayınlar da bilişim suçlarını oluşturur.

Herkesi Haberdar Et

İletişim Kur

Bize Ulaş