Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de 1961 Anayasası tarafından kurulmuş, 1980 Anayasası ile bir takım değişiklere uğramıştır. Mahkemenin görevi, Anayasa’da belirtilen temel hak ve özgürlükleri korumak, TBMM’nin çıkardığı yasaları başvuru üzerine Anayasa’ya uygun olup olmadığı yönünde denetlemektir. 2010 yılında referandum ile kabul edilen değişiklikle, bireysel başvuru hakkı getirilmiştir.

Böylece Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 2010 yılından bu yana yapılabilmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurudaki amaç, temel hak ve özgürlüklerinin kamu güçlerinin eylem ya da ihmali ile ihlal edildiğini düşünen kişinin, idari ve yargı gibi diğer başvuru yollarından sonuç alamadığında, başvurduğu hak arama merkezidir.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, kişiler arasındaki özel hukuk ilişkilerini kapsamaz. Bu nedenle alacak verecek davalarda, boşanma gibi davalarda Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılamaz.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru için, matbu olarak temin edilebilecek Bireysel Başvuru Formu’nun doldurulması yeterlidir ya da formda yer alan tüm bilgileri içeren bir dilekçe ile de başvuru yapılabilir.

Başvuru dilekçesi ya da formuyla birlikte ek olarak şu belgeler de yer almalıdır.

-Avukat aracılığı ile başvuru yapılıyorsa, başvuru sahibinin avukatına verdiği yetki belgesi

-Bireysel Başvuru Harcının ödendiğine dair makbuz.

-Nüfus Cüzdanı örneği

-Tüzel kişilik adına başvuru yapılıyorsa, yetki belgesi

-Diğer hukuk yollarının verdiği kararların belgeleri

-Delil, dayanak olabilecek belgelerin onaylı örnekleri ya da asılları

-Tazminat talep ediliyorsa, uğranılan zarar ile ilgili belgeler

-Başvuru süresi geçmiş ise mazerete nedenine ilişkin belgeler

 

Herkesi Haberdar Et

İletişim Kur

Bize Ulaş